Håkan Hellström – Känn ingen Sorg För Mig Göteborg

Download another hot mp3 song by Håkan Hellström and this amazing song is titled “Känn ingen Sorg För Mig Göteborg”.

Actually this amazing song was released in the year 2000 under his trended album which is titled ‘Känn ingen Sorg För Mig Göteborg’.

 

Listen up below!.

 

DOWNLOAD MP3

Give me arsenic

Ge mig arsenik

 

For the city is full of aunts and tragedy

För stan är full av tanter och tragik

 

Powder really helped me

Pulver hjälpte mig verkligen

 

Write this in the newspaper because I was down but up to five

Skriv det här i tidningen för jag var nere men uppe på fem

Little brother, do not be like me when you grow up

Lillebror, bli inte som jag när du blir stor

 

You stood in the doorway and said, if this is all it’s, I’ll die

Du stod i dörren och sa, är det här allt det blir så dör jag

 

Little brother, never be like me

Lillebror, bli aldrig som jag

Shed No Tears for me Gothenburg

Känn ingen sorg för mig, Göteborg

 

And Singoalla thinks that if heaven exists, I am lost

Och Singoalla tror att om himlen finns är jag förlorad

 

But do not feel sad for me, Gothenburg

Men känn ingen sorg för mig, Göteborg

At the disco

På diskotek

 

But I take everything at play, even a secret

Men jag tar allting på lek även en hemlighet

 

Take me to love, take me to dance

Ta mig till kärlek, ta mig till dans

 

Give me something that will take me somewhere

Ge mig nå’t som tar mig någonstans

 

Because I want to know if love exists

För jag vill veta om kärlek finns

Shed No Tears for me Gothenburg

Känn ingen sorg för mig, Göteborg

 

And Singoalla thinks that if heaven exists, I am lost

Och Singoalla tror att om himlen finns är jag förlorad

 

But do not feel sad for me, Gothenburg

Men känn ingen sorg för mig, Göteborg

 

Shed No Tears for me Gothenburg

Känn ingen sorg för mig, Göteborg

It was a night at a disco

Det var en kväll på ett diskotek

 

I followed each of her dance steps

Jag följde varje hennes danssteg

 

And we may see there is a chance

Och vi kanske ses det finns en chans

 

On a tram somewhere

På nå’n spårvagn någonstans

Shed No Tears for me Gothenburg

Känn ingen sorg för mig Göteborg

 

I know everyone thinks that if heaven exists, I am lost

Jag vet att alla tror att om himlen finns är jag förlorad

 

But do not feel sad for me Gothenburg

Men känn ingen sorg för mig Göteborg

error: